top of page
Kyltti.png

Tietosuojakäytäntömme

Käsittelemme henkilötietoja aina hyvän käsittelytavan ja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tietosuojaselosteessa käydään läpi mitä henkilötietoja ja mahdollisia muita tietoja keräämme ja miten niitä käsitellään.
 

Henkilötiedolla tarkoitamme tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla tunnistettavissa. Henkilötietojen lisäksi käsittelemme myös sellaisia tietoja, joista henkilöä ei voida tunnistaa. Tällaisia ovat mm. verkkopalveluidemme käyttöä koskeva tieto.

 


Lyhyesti

Miksi keräämme tietoja?

 • Tarjotaksemme, toimittaaksemme ja ylläpitääksemme palveluitamme, asiakaspalvelua sekä kohdistaaksemme viestintää.

Millaisia tietoja keräämme ja mistä niitä kerätään?

 • Tallennamme perustietoja esim. varausten tai asiakaspalvelun yhteydessä sekä palveluiden ja verkkosivuston käyttöön liittyviä tietoja.

 

Kuka voi käsitellä tietoja?

 • Keräämme tarpeellista tietoa aina ensisijaisesti omaan käyttöömme palveluiden toteuttamiseksi ja palautteen koostamiseksi.

 

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

 • Säilytämme tietoja sen ajan kuin käyttötarkoituksen mukaan on tarpeen ja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

 

Evästeet

 • Käytämme evästeitä, jotta voisimme analysoida ja parantaa palveluidemme käyttöä. Palveluissamme voi olla kolmansien tahojen evästeitä ja yhteisöliitännäisiä (some-palvelut).

 

Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?

 • Sinulla on oikeus saada tietoa siitä mitä ja miten henkilötietoja käsitellään. Ajantasainen tietosuojaselosteemme on aina nähtävillä palveluissamme. 

Tietosuojaseloste

1. Mitä tietoja käsittelemme?

 

Käsittelemämme henkilötiedot koostuvat pääsääntöisesti tiedoista, joita saamme suoraan sinulta kun esimerkiksi varaat palveluitamme tai otat meihin yhteyttä verkkolomakkeiden tai sähköpostin välityksellä. Saatamme saada henkilötietoja ja niiden päivityksiä myös viranomaisilta, organisaatioilta ja yrityksiltä, jotka tarjoavat luotto- ja henkilötietojen hankinta- ja päivityspalveluja sekä julkisista tietolähteistä kuten verkkosivuilta ja some-kanavista.

 

Perus- ja yhteystiedot

 • etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero 

 • sukupuoli-, kieli- ja maatieto

 

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyviä tietoja​

 • tieto käyttämistäsi palveluista 

 

Maksutapatiedot ja muut maksamiseen ja maksuihin liittyvät tiedot (kuten maksukorttitiedot ja laskutukseen liittyvät tiedot)​

 • asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot sekä antamasi tyytyväisyystiedot

 

Palveluiden käytöstä havaittuja tietoja

 • tietoa palvelun käytöstä

 • palveluun toimittamasi materiaali 

 • selain- ja laitetietoa sekä evästetunnisteita

 

Muita tietoja

 • palvelun käytöstä ja/tai antamistasi tiedoista pääteltyjä tietoja, esimerkiksi kiinnostuksen kohteita

 • muut suostumuksellasi kerätyt tiedot (esim. sijaintitieto)

 • edellä mainittujen tietojen muutostietoja

 

 

2. Millä perusteella ja mihin tarkoituksiin keräämme tietoja?

 

Käsittelemme henkilötietoja seuraavin perustein: 

 • sinun ja palveluntarjoajan välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi (esim. kun varaat palveluitamme)

 • olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn (esim. sijaintitiedon hyödyntäminen)

 • oikeutetun edun perusteella

 • lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (esim. kirjanpitolaki)

 

Käsittelemme tietoja seuraavia käyttötarkoituksia varten:

 • Palveluiden tarjoamiseen tarkoituksena

  • toimittaa tilaamiasi palveluita

  • tuottaa, ylläpitää ja suojata palveluita 

  • estää ja tutkia mahdollisia vikatilanteita tai väärinkäytöksiä

  • tilastoida ja raportoida

  • kehittää nykyisiä ja uusia palveluita​

 • Asiakaspalvelun tarjoamiseen tarkoituksena käsitellä yhteydenottoja

  • helpottaa asiointiasi tarjoamalla mahdollisimman henkilökohtaista palvelua

  • tiedottaa palvelu- ja asiakasviestinnän keinoin

  • parantaa palvelua ja käyttökokemusta mm. suosittelemalla kiinnostavia sisältöjä 

  • Asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoitamiseen

  • toteuttaa kyselyitä ja tutkimuksia asiakasymmärryksen kehittämiseksi

 

 

3. Evästeet

 

Hyödynnämme evästeitä paremman käyttökokemuksen mahdollistamiseksi ja analysoidaksemme palveluidemme käyttöä. Palvelun käytöstä tai analytiikasta kerättyjen tietojen perusteella kirjautumatonta käyttäjää ei voida tunnistaa henkilökohtaisesti.

4. Kuinka kauan säilytämme tietoja?

Säilytämme henkilötietoja vain sen ajan kuin niitä tarvitaan tässä selosteessa kerrottuja käyttötarkoituksia varten, kuten asiakkuuden hoitoon. Säilytysaika määräytyy näin:

 • Käsittelemme tietojasi mahdollisen palvelun toimittamisen ajan sekä kohtuullisen ajan palvelun päättymisestä. Kohtuullinen aika tarkoittaa aikaa, jolloin meillä ei enää ole syytä uskoa, että kääntyisit puoleemme palvelun käyttöön liittyvän syyn vuoksi. 

 • Meillä voi olla lainsäädäntöön perustuva velvollisuus käsitellä tiettyjä tietoja kauemmin kuin yllä olevien kriteerien mukaan, jolloin käsittelemme tietoja kyseisen lainsäädännön noudattamiseksi ja sen määrittämän ajan.

5. Ketkä voivat käsitellä tietojasi?

Henkilötietojasi käsitellään aina ensisijaisesti Helsingin Saaristoretket -sisällä. Tietoja käsittelevät vain sellaiset henkilöt, joilla on työtehtäviensä vuoksi oikeus käsitellä henkilötietoja.

Saatamme joissakin tapauksissa käyttää palveluidemme tuottamiseen yhteistyökumppaneita, jolloin myös kumppanimme käsittelevät henkilötietoja. Kumppanimme käsittelevät tietoja aina Helsingin Saaristoretket -määrittämiin käyttötarkoituksiin ja voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Käsittelijöinämme toimii esimerkiksi: 

 • ohjelmisto- ja järjestelmäpalveluntarjoajia

 • maksupalveluiden tarjoajia

 • myyjäkumppaneita

 • sähköpostipalveluiden tarjoajia

 • markkinoinnin ja mainonnan palveluyrityksiä

 • tutkimus- ja kehityspalveluiden tarjoajia

 

Luovutamme tietoja esimerkiksi viranomaisille, mikäli lainsäädäntö velvoittaa meitä siihen. Tietojen luovutukset tehdään aina voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
 

 

6. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallennettuja tietoja ja pyytää tietojen oikaisua tai päivittämistä.  Sinulla on mahdollisuus kerran vuodessa pyytää maksuton jäljennös henkilötiedoistasi lähettämällä meille kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö. Jos koet, että tiedoissasi on virhe, voit pyytää tietojesi oikaisua olemalla meihin yhteydessä.

 

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot, jos niitä ei enää käytetä sellaisiin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin eikä muuta laillista käsittelyperustetta ole. Jos tietojen käsittely on kuitenkin tarpeen esimerkiksi lain noudattamiseksi, emme voi poistaa tietojasi.

Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen, voit aina olla meihin yhteydessä. Sinulla on oikeus tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos katsot että käsittely ei ole ollut lainmukaista.
 

 

7. Miten suojaamme tietoja?

Käytämme asianmukaisia teknisiä turvallisuuskäytäntöjä varmistamaan, ettei henkilötietoihin kohdistu väärinkäytöksiä. Järjestelmät on suojattu mm. palomuurein ja salasanoin. Olemme lisäksi sopineet yhteistyökumppaniemme kanssa tietojen luottamuksellisesta käsittelystä ja asianmukaisesta suojaamisesta.

 

 

8. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Kehittäessämme palveluitamme ja lainsäädännön muuttuessa myös tämä tietosuojaseloste saattaa muuttua. Ilmoitamme olennaisista muutoksista mahdollisuuksien mukaan sähköpostitse ja/tai palveluidemme verkkosivuilla. 

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 25.8.2020

 

9. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä on Helsingin Saaristoretket.

Tietosuoja-asioihin liittyen voit olla yhteydessä:
 

Helsingin Saaristoretket
Hiihtomäentie 34 C 27, 00800 Helsinki

 

info@kuninkaansaari.fi

Puh. +358 (0) 40 764 9766 (ma-pe klo 10-17, la-su klo 11-16)


www.kuninkaansaari.fi
 

bottom of page