top of page
Kyltti.png

Varausehdot - sauna

Näitä varausehtoja sovelletaan vuokrakohteen varaamiseen ja käyttämiseen. Varausehdot astuvat voimaan heti varauksen tekohetkellä ja niitä sovelletaan asiakkaan ja palveluntarjoajan väliseen sopimussuhteeseen. Varaamalla saunan, asiakas vakuuttaa tutustuneensa varausehtoihin ja hyväksyneensä varausehdot.
 

1. Varauksen tekeminen

 

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt). Varauksen voi tehdä ainoastaan verkkosivujen varauskalenterin kautta. Varaus on sitova. Koko varaus maksetaan kerralla. Lasku lähetetään tilausvahvistuksen jälkeen sähköpostitse.

Lasku erääntyy maksettavaksi 14 päivän kuluttua laskun päiväyksestä. Varaus pysyy voimassa, kun asiakas on maksanut varausmaksun kokonaisuudessaan eräpäivään mennessä.

Mikäli varaus alkaa alle 14 vrk:n kuluessa varauspäivästä, varaus on maksettava heti. Varausmaksu on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä. Kun maksun suoritus on saapunut perille, asiakas saa sähköpostiinsa tiedon kohteen avaimesta sekä muuta tarpeellista tietoa.

 

Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 14 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku maksetaan SEPA-maksuna (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi). Laskussa on kohteen ja yrittäjän nimi ja yhteystiedot.

Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

 

2. Muutokset ja peruutukset

 

Muutokset tai peruutus varaukseen tulee tehdä joko kirjallisesti tai soittamalla. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi silloin, kun palveluntarjoaja on vastaanottanut tiedon peruutuksesta. Asiakkaan on aina peruttava varaus, jota ei aio käyttää. Mikäli varaus peruutetaan vähintään 7 vuorokautta ennen varauksen alkua, on peruutus maksuton. Mikäli asiakas peruuttaa varauksen, kun varauksen alkuun on alle 7 vuorokautta, peritään koko varauksen hinta.
 

Varaus ei peruunnu automaattisesti, jos asiakas jättää laskun maksamatta, vaan asiakkaan on aina peruttava varaus, jota hän ei aio käyttää. Mikäli laskua ei ole maksukehotuksesta huolimatta maksettu, palveluntarjoajalla on oikeus perua varaus ja periä asiakkaalta varausehtojen mukainen peruutuskulu.

Peruutuskuluina pidätetään 30 % varauksen arvosta, mutta vähintään 20,00€ (sis. alv.)


Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), voi palveluntarjoaja perua varauksen. Irtisanotusta varaussopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä muita kuluja ei korvata.  Palveluntarjoaja pidättää oikeuden peruuttaa asiakkaan varaus, jos kyseinen asiakas ei ole aikaisemmissa varauksissa noudattanut oleskelusta annettuja ohjeita tai jos kyseinen asiakas on muutoin toiminut vastoin vuokrakohteen käyttöä koskevaa sopimusta.

 

3. Tilojen käyttö


Asiakkaalla on varausaikana käyttöoikeus varaamansa saunan varustukseen sekä varauksensa mukaisiin tiloihin. Asiakas vastaa omalta osaltaan saunan ja sen pihapiirin siisteydestä. Häiritsevä alkoholinkäyttö on kielletty. Lemmikkieläimet ovat lähtökohtaisesti sallittuja, mutta niiden tuomisesta paikalle on sovittava palveluntarjoajan kanssa erikseen.

 

Kiukaalla voi tarvittaessa valmistaa esim. makkaraa, mutta tämä on sallittua vain, jos käytetään erillistä folioastiaa. Likaantuneiden / turmeltuneiden kiuaskivien vaihdosta veloitetaan 60,00€ (sis. alv.).

Mikäli tila ja ympäristö jätetään siivoamatta (omien jälkien siivoaminen), veloitetaan vuokraajalta 60,00 (sis. alv.).siivouksesta.

 


4. Vahinkojen korvaukset


Asiakas on velvollinen korvaamaan palveluntarjoajalle vahingon, jonka hän on aiheuttanut saunalle tai tilalle, sen irtaimistolle tai saunan pihapiirille sekä vahingon, joka aiheutuu muiden samaan seurueeseen kuuluvien aiheuttamasta vahingosta tai palvelun käytön estymisestä.
 


5. Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen


Mahdolliset valitukset on aina tehtävä viivytyksettä suoraan palveluntarjoajalle. Mikäli tämä ei ole mahdollista tai asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä kirjallisesti osoitteeseen:

 

Helsingin Saaristoretket

Hiihtomäentie 34 C 27

00800 Helsinki

 

Palveluntarjoaja varaa palautteiden käsittelyyn kuukauden käsittelyajan. Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten kesken. Jos asiakas ja palveluntarjoaja eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. 
 


6. Muuta


Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

päivitetty: 25.1.2020

bottom of page